Bekendmaking voorlopige toekenning straatnaam VREDESBOOM

Het College van Burgemeester en Schepenen van Oud-Turnhout is gelast met de bekendmaking van de principebeslissing genomen in de gemeenteraad van 17 mei 2018, waarbij de straatnaam VREDESBOOM voorlopig wordt toegekend aan de nieuwe openbare weg in de nieuwe verkaveling ter hoogte van Dijkzijde-Hendrickxstraat.

Bezwaren tegen deze gemeenteraadsbeslissing dienen vóór 23 juni 2018 gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 31, Oud-Turnhout.

Datum van het bericht: donderdag 24 mei 2018
Nieuwsoverzicht