Vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen

Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van het bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen.

  • Het openbaar onderzoek opent op 1 juni 2018 en sluit op 30 juli 2018.
  • Het dossier kan geraadpleegd worden op https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/openbareonderzoeken/29.
  • Het dossier ligt ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88, van maandag tot vrijdag, doorlopend van 9 tot 17 uur.
  • Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden (het plan met de aanduidingen, de benaming en de erfgoedkenmerken) kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team administratie en procedures, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

Op maandag 4 juni om 19 uur organiseert de gemeente Oud-Turnhout samen met Erfgoed Noorderkempen een infosessie rond de vaststelling van deze inventaris. De infosessie vindt plaats in zaal De Keizer in OC De Djoelen, Steenweg op Mol 3.

Datum van het bericht: vrijdag 18 mei 2018
Nieuwsoverzicht