Oud-Turnhout maakt informatie over inkomsten en uitgaven toegankelijk voor het grote publiek

Waar gaan de belastingen in Oud-Turnhout naartoe? Wat is de kostprijs van dat grote project? Hoeveel geld gaat er naar cultuur?

Sinds kort kan iedereen op www.jegemeentetelt.be op een laagdrempelige manier opzoeken welke inkomsten onze gemeente kent en waar ze deze middelen aan besteedt.

Platform ‘Je gemeente telt’

Het platform ‘Je gemeente telt’ maakt de lokale budgetten van gemeenten op een laagdrempelige manier beschikbaar voor iedereen. Het doel is om de begroting transparant te tonen en de gemaakte beleidskeuzes helder te communiceren. Voorlopig kent het platform zes pilootgemeenten. Oud-Turnhout is er daar één van. Het platform is een initiatief van Tree Company en De Wakkere Burger vzw, met ondersteuning van Belfius en Universiteit Antwerpen.

Naast de ruwe cijfers wordt ook duiding gegeven bij belangrijke projecten. Ieder project heeft een projectbudget. Zo wordt de link gemaakt tussen de concrete projecten in de gemeente en het totaalbudget.

De inkomsten en uitgaven op het platform vragen een genuanceerde benadering. De vereenvoudigde cijfers zeggen niet alles, maar ze vormen wel een interessant vertrekpunt voor een gesprek over gemeentelijk beleid.

Complexe data voor een breed publiek

Op www.jegemeentetelt.be zijn alle data van het budget sinds 2014 terug te vinden. Het is mogelijk om door het budget te klikken en te bekijken hoeveel Oud-Turnhout inzet op welke posten. Op verschillende manieren worden de data weergegeven om deze zo begrijpelijk mogelijk te maken.

Budgetten worden concreet gemaakt door ze te verduidelijken met concrete prijzen, door te bekijken hoeveel euro van je belastingen naar een bepaald domein gaat en door het mogelijk te maken de uitgaven te vergelijken met die van andere gemeenten.

Naast de uitgaven en inkomsten staat een percentage én hoeveel dit betekent per inwoner. De gemaakte beleidskeuzes zijn dus gemakkelijk leesbaar.

Waar komen de data vandaan?

Het cijfermateriaal komt rechtstreeks uit de databank van de Vlaamse Overheid en wordt ingegeven door alle steden en gemeenten zelf. De Vlaamse Overheid centraliseert de gegevens van alle steden en gemeenten en stelt ze vervolgens ter beschikking in open data.

Info

Datum van het bericht: dinsdag 03 april 2018
Nieuwsoverzicht