Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Lage Mierdse Weg 60 - 1-E-165C, 1-E-165F en 1-E-165G: het exploiteren van een rundveebedrijf

 

De heren Rick Swaans en Jozef Swaans, gevestigd te Lage Mierdse Weg 60 te 2360 Oud-Turnhout, hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het besluit van de deputatie betreffende de omgevingsvergunning  werd genomen op 22 februari 2018.

Kort omschreven gaat het over het exploiteren van een rundveebedrijf gelegen te 2360 Oud-Turnhout, Lage Mierdse Weg 60 te 2360 Oud-Turnhout, op de kadastrale percelen 1-E-165C, 1-E-165F en 1-E-165G,

De vergunning werd verleend voor

 • het uitvoeren  van volgende stedenbouwkundige handelingen:
  • het bouwen van een mestopslagbassin en 4 sleufsilo’s;
  • het aanleggen van verhardingen;
 • het veranderen van de rundveehouderij door wijziging en uitbreiding, omvattend:
  • een brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (herrubricering conform de CLPverordening – 6.5.1);
  • de opslag van 2.082,5 kg mazout in een bovengrondse tank van 2.500 liter (17.3.2.1.1.1.b); · de opslag van 360 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (reinigingsmiddelen) (nieuw - 17.3.4.1.b);
  • de opslag van 240 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (reinigingsmiddelen) (nieuw - 17.3.8.1);
  • de opslag van 120 kg gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen (nieuw -17.4);
  • de opslag van 3.659 m³ mest waarvan 3.539 m³ mengmest en 120 m³ vaste mest (uitbreiding met 1.094 m³ mengmest - 28.2.c.1); · de opslag van 2.900 m³ groenvoederopslag (uitbreiding met 950 m³ en gedeeltelijke herlocatie - 45.14.3).

Rubricering: 6.5.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.4.1.b - 17.3.8.1 - 17.4 - 28.2.c.1 - 45.14.3

De vergunning wordt verleend voor een termijn:

 • van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen;
 • verstrijkend op 10 mei 2032 voor de ingedeelde inrichtingen.

De beslissing ligt van 28 maart 2018 tot en met 26 april 2018 ter inzage bij de dienst ruimte en omgeving, op volgend adres: Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout.

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen het besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 86 en 87 van het Besluit omgevingsvergunning.

Datum van het bericht: dinsdag 27 maart 2018
Nieuwsoverzicht