Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning OUD-TURNHOUT, Arselt - 3-G-320 A, 374 A ,384 C, 419 A, 414 A, 412A en ARENDONK, NieuwedijkRoobeek - 2-C-983 A - 980 A, 1031A: het exploiteren van een windturbinepark

De nv EDF Luminus en bvba Windkracht Vlaanderen, gevestigd te Markiesstraat 1, 1000 Brussel hebben een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
Het Ministerieel besluit betreffende de omgevingsvergunning werd genomen op 6 maart 2018.

Kort omschreven gaat het over het exploiteren van een windturbinepark gelegen te gemeente Oud-Turnhout, 3de afd., sectie G, nr. 320 A, 374 A ,384 C, 419 A, 414 A, 412A ter streke Arselt en de gemeente Arendonk ter streke Nieuwedijk/Roobeek, 2de afd., sectie C, nr. 983 A - 980 A, 1031A.

De vergunning werd verleend voor volgende stedenbouwkundige handelingen: bouwen van vijf windturbines en de aanhorigheden.
De vergunning werd verleend voor de exploitatie van volgende ingedeelde inrichting of activiteit:

  • 5 transformatoren van elk 4.000 kVA (12.2.2°);
  • 5 windturbines van elk 3400 kW (20.1.6.1°c)).

De beslissing ligt van 14 maart 2018 tot en met 12 april 2018 ter inzage bij de dienst ruimte en omgeving, op volgend adres: Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout. De beslissing ligt tevens ter inzage bij het gemeentebestuur van Arendonk, gedurende dezelfde periode.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuurscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuurrechtscolleges. Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen: http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen

Datum van het bericht: dinsdag 13 maart 2018
Nieuwsoverzicht