Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning OUD-TURNHOUT en Kanaaldijk 22 te RAVELS - 1-C-37A2, 1-C-37F, 1-C-37L, 1-C-37N, 1-C-37R, 1-A-4C27, 1-A-4C34, 1-A4D48, 1-A-4F48 en 1-A-4S47: het herinrichten van bestaande vijvers

Het besluit van de deputatie betreffende de omgevingsvergunning werd genomen op 1 februari 2018.

Kort omschreven gaat het over het herinrichten van bestaande vijvers, gelegen te 2360 Oud-Turnhout en Kanaaldijk 22 te 2380 Ravels, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-C-37A2, 1-C-37F, 1-C-37L, 1-C-37N, 1-C-37R, 1-A-4C27, 1-A-4C34, 1-A4D48, 1-A-4F48 en 1-A-4S47.

 

De vergunning werd verleend voor volgende projecten volgens de provinciale gesloten lijst:

- exploitatie op 2 gemeenten.

Volgende stedenbouwkundige handelingen voor het herinrichtingen van bestaande vijvers (fase 1):

- aanleggen van 9.742,1 m² verhardingen;

- uitvoeren van infrastructuur, technische werken en reliëfwijzigingen, zijnde

  • het dempen van een plas;
  • het aanleggen van een rietveld;
  • het aanleggen van tijdelijke dijken;
  • het kappen van bomen.

De exploitatie van volgende inrichting: het herinrichten van bestaande vijvers (fase 1), als volgt:

- opvullen van waterplassen en vijvers, meer bepaald het aanmaken van (tijdelijke) dijken met een capaciteit van max. 50.000 m³ (60.2).

Rubricering: 60.2.

 

De beslissing ligt van 1 maart 2018 tot en met 30 maart 2018 ter inzage bij de dienst ruimte en omgeving, op volgend adres: Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout.

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen het besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

Datum van het bericht: woensdag 28 februari 2018
Nieuwsoverzicht