STEENWEG OP MOL - DRIEDOSTRAAT - 2-F-1016B2, 1016Y: het bouwen van een meergezinswoning met 12 woongelegenheden en 3 aaneengesloten woningen met ondergrondse parking

Aanvrager: DOMESTIC, Bisschopslaan 16 te 2340 Beerse.

Openbaar onderzoek: van 13/02/2018 tot en met 14/03/2018.

Datum van het bericht: maandag 12 februari 2018
Nieuwsoverzicht