Bekendmaking voorlopige toekenning straatnaam VLOEBERG

Het College van Burgemeester en Schepenen van Oud-Turnhout is gelast met de bekendmaking van de principebeslissing genomen in de gemeenteraad van 16 november 2017, waarbij de straatnaam VLOEBERG voorlopig wordt toegekend aan Het Bergske van huisnummer 1 tot en met huisnummer 7.

Bezwaren tegen deze gemeenteraadsbeslissing dienen vóór 28 februari 2018, gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 31, Oud-Turnhout.

Datum van het bericht: maandag 29 januari 2018
Nieuwsoverzicht