Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Arselt zn 3-G-365A, 3-G-367A: het exploiteren van een pluimveebedrijf

Het besluit van de deputatie betreffende de omgevingsvergunning werd genomen op 23 november 2017.

Kort omschreven gaat het over het exploiteren van een pluimveebedrijf gelegen te 2360 Oud-Turnhout, Arselt z/n, op de kadastrale percelen 3-G-365A, 3-G-367A.

  • De vergunning werd verleend voor volgende stedenbouwkundige handelingen: bouwen van 3 pluimveestallen; bouwen van loods met technische ruimte, kantine en hygiënesluis; aanleggen van verhardingen;
  • De vergunning werd verleend voor het exploiteren van: stallen met plaatsen voor 84.000 opfok slachtkuikenouderdieren (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d); opslag van 12,75 ton mazout in een bovengrondse tank van 15.000 liter (17.3.2.1.1.1.b); een stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.100 kW (43.1.2.b); grondwaterwinning op een diepte van 200 m met een maximaal opgepompt debiet van 8,2 m³/dag en 2.940 m³/jaar (53.8.1.b); Rubricering: 9.3.1.c.2 - 9.3.1.d - 17.3.2.1.1.1.b - 43.1.2.b - 53.8.1.b.
  • De vergunning wordt geweigerd voor volgende onderdelen van de aanvraag:de bedrijfswoning; een debiet van de grondwaterwinning van meer dan 2.940 m³ per jaar (53.8.1.b);

De beslissing ligt van 11 januari 2018 tot en met 9 februari 2018 ter inzage bij de dienst ruimte en omgeving, op volgend adres: Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout.

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen het besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

Datum van het bericht: woensdag 10 januari 2018
Nieuwsoverzicht