LAGE MIERDSE WEG 41 en 43 sectie I - 114 E, 115 M, 155 N en 114 D: de plaatsing van een elektriciteitscabine en de regularisatie van verhardingen

Aanvrager: Huybrechts Jef en Luc, Lage Mierdse Weg 43 te 2360 Oud-Turnhout.

Openbaar onderzoek: van 28/09/2017 tot en met 27/10/2017.

Datum van het bericht: woensdag 27 september 2017
Nieuwsoverzicht