ENGELSTRAAT 6, ALTA RIPA: bekendmaking onderzoek tot milieueffectrapportage van aanvraag RUP Alta Ripa, Engelstraat 6, 2360 Oud-Turnhout

Zie bijgevoegd ATTEST VAN AANPLAKKING.

Aanplakking t.e.m. 1/09/2017.

 

De screeningsnota en de beslissing kunnen geraadpleegd worden:

-  op de website van de dienst MER: www.mervlaanderen.be

-  in het gemeentehuis - dienst Ruimtelijke ordening: 014 46 22 63 - ruimtelijkeordening@oud-turnhout.be

Datum van het bericht: woensdag 02 augustus 2017
Nieuwsoverzicht