STEENWEG OP MOL 201 sectie I - 373G2, 373E2: het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften m.b.t. lot 83

Aanvrager: Raeymaekers Klaus - Studiebureel Raeymaekers bvba, Pastoriestraat 14 te 2340 Beerse.

Openbaar onderzoek: van 05/07/2017 t.e.m. 03/08/2017.

Datum van het bericht: dinsdag 04 juli 2017
Nieuwsoverzicht