Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Belangrijke info

Rode Kruis zoekt vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding - infoavond op 16 mei

Brugfigurenproject (grote weergave)

Het Rode Kruis, de gemeente Oud-Turnhout en de Oud-Turnhoutse basisscholen Salto, Delta, Reuzepas en Zwaneven zijn vorig schooljaar gestart met een brugfigurenproject. Ook voor het schooljaar 2019-2020 zijn ze nog op zoek naar vrijwilligers die een uurtje per week (huiswerk)begeleiding en/of ondersteuning kunnen bieden aan een maatschappelijk kwetsbaar kind (jonger dan 12 jaar) in Oud-Turnhout. 

Ondanks de grote inspanningen van de scholen zijn er kinderen die moeilijk aansluiting vinden bij het schoolsysteem. Deze kinderen doen het vaak minder goed op school. Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan is de kloof tussen het thuis- en het schoolmilieu. Als dat erg van elkaar verschilt, starten kinderen al met een achterstand die tijdens hun schoolloopbaan vaak nog toeneemt. Voor deze kinderen is er nood aan een brugfunctie tussen de school en thuis.

Vrijwilligers kunnen kinderen helpen bij het maken van hun huiswerk. Dit kan zowel op school als bij het kind thuis. Daarnaast kan een vrijwilliger ook klasondersteuning bieden, zoals helpen bij het lezen, of individuele begeleiding bieden tijdens de lesuren. Welke rol precies weggelegd is voor de vrijwilliger, wordt bepaald in onderling overleg tussen de vrijwilliger, de school en het kind met zijn ouders.

Infoavond voor kandidaat-vrijwilligers op donderdag 16 mei

Het Rode Kruis, de gemeente en scholengemeenschap SCHOT organiseren een infoavond voor kandidaat-vrijwilligers op donderdag 16 mei om 20.15 uur in het Rode Kruislokaal, Neerstraat 1.

Geïnteresseerden die zich ongeveer één uur per week willen inzetten als vrijwilliger (vanaf september 2019), zijn van harte welkom.

Info

Datum van het bericht: maandag 06 mei 2019
Nieuwsoverzicht