Voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen

Aanvrager: Agentschap voor Natuur en Bos, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Openbaar onderzoek: van 16/05/2017 t.e.m. 14/07/2017.

Datum van het bericht: maandag 15 mei 2017
Nieuwsoverzicht