LOOISTRAAT sectie I - 6E4/deel: het wijzigen van het bestemmingsvoorschrift van lot 8 en 9

Aanvrager: de heer Filip Vandamme, Begijnenstraat 57, 2300 Turnhout

Openbaar onderzoek: van 27/04/2017 t.e.m. 26/05/2017.

Datum van het bericht: woensdag 26 april 2017
Nieuwsoverzicht