STEENWEG OP RAVELS - BEUKENNOTENDREEF sectie C - 308C deel: het vormen van 1 lot voor vrijstaande bebouwing

Aanvrager: de heer Filip Vandamme, Begijnenstraat 57, 2300 Turnhout

Openbaar onderzoek: van 22/03/2017 t.e.m. 20/04/2017.

Datum van het bericht: dinsdag 21 maart 2017
Nieuwsoverzicht