Vernieuwing wegdek E34 tussen Lille en Turnhout vanaf half maart

Wegenwerken2 (grote weergave)

Dit voorjaar wil het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beginnen aan de volgende grote fase van de vernieuwing van de E34. Dan wordt het wegdek over een afstand van 9 km volledig vernieuwd tussen Lille en Turnhout. De werken starten midden maart en lopen tot midden juli.

De oude betonnen wegdekplaten worden volledig opgebroken en maken plaats voor een nieuw wegdek in asfalt. De voorbereidende werken starten midden maart zodat de eigenlijke heraanleg kan starten op 11 april. De werken zullen gefaseerd verlopen.

 

U vindt alle info op www.wegenenverkeer.be/werkenE34

 

Voorbereidende werken (midden maart tot 11 april)

 • Het verkeer rijdt in de richting van Nederland over twee versmalde rijstroken, richting Antwerpen geen hinder.
 • Alle op- en afritten in de werfzone blijven open, maar worden ingekort.

 

Fase 1: richting Antwerpen (11 april tot eind mei)

 • Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op de kant richting Nederland. Het verkeer richting Antwerpen wordt via een middensteek naar de andere kant van de snelweg geleid.
 • De op- en afritten van Beerse (22) en Turnhout-West (23) richting Antwerpen zijn afgesloten. Verkeer dat de snelweg wil oprijden richting Antwerpen moet gebruik maken van de nabijgelegen complexen Lille (21) en Turnhout-Centrum (24) of de oprit richting Nederland nemen en keren op het complex Turnhout-centrum. Verkeer op de E34 richting Antwerpen dat de snelweg wil verlaten kan dat niet in Beerse en Turnhout-West, en moet afrijden op de complexen Lille of Turnhout-centrum.
 • De snelwegparking in Gierle (Texaco) is volledig afgesloten richting Antwerpen.
 • Tijdens de fasewissel naar fase 2 is er gedurende één weekend slechts 1 rijstrook beschikbaar in beide richtingen. Dat is nodig om de tijdelijke betonnen elementen te kunnen verplaatsen die de rijrichtingen van elkaar scheiden.

 

Fase 2: richting Nederland (eind mei tot midden juli)

 • Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op de kant richting Antwerpen. Het verkeer richting Nederland wordt via een middensteek naar de andere kant van de snelweg geleid.
 • De op- en afritten van Beerse (22) en Turnhout-West (23) richting Nederland zijn afgesloten. Verkeer dat de snelweg wil oprijden richting Nederland moet gebruik maken van de nabijgelegen complexen Lille (21) en Turnhout-Centrum (24) of de oprit richting Antwerpen nemen en keren op het complex Lille. Verkeer op de E34 richting Nederland dat de snelweg wil verlaten kan dat enkel via Lille of Turnhout-centrum.
 • De snelwegparking in Gierle (Texaco) is volledig afgesloten richting Nederland.

 

Fase 3: richting Antwerpen (1 weekend in juli)

 • In de richting van Antwerpen is de E34 tijdens dit weekend volledig afgesloten. Er kan dan géén verkeer over de E34 naar Antwerpen rijden. Het verkeer verlaat de snelweg in Turnhout-Centrum (24) en wordt dan via de Noord-Zuidverbinding (N19g) naar de E313 geleid om zo naar Antwerpen te rijden.
 • Voor het verkeer richting Nederland is er geen hinder meer.

 

Nieuwe afrit complex Turnhout-Centrum

Tijdens de werken op de E34 zal het op- en afrittencomplex Turnhout-Centrum (24) extra verkeer te verwerken krijgen omdat de complexen Turnhout-West (23) en Beerse (22) gedeeltelijk afgesloten zijn. AWV legt daarom een nieuwe en tijdelijke afrit aan in de richting van Nederland. De afrit zal aansluiten op de Steenweg op Diest ter hoogte van de Kapelhoeve. Deze tijdelijke afrit zal gebruikt worden tijdens de tweede fase wanneer er gewerkt wordt in de richting van Nederland.

 

Snelheidsbeperking

Tijdens de volledige duur van de werken wordt er een snelheidsbeperking van 70 km/u ingesteld die geldt langs de hele werfzone tussen Lille en Turnhout. Een mobiele flitscamera zal de naleving van deze snelheidsbeperking controleren.

Datum van het bericht: vrijdag 17 februari 2017
Nieuwsoverzicht