Overvloedige regenval van 14 juli tot en met 16 juli 2021 erkend als ramp

regenval (grote weergave)

De Vlaamse Regering heeft de overvloedige regenval van 14 juli tot en met 16 juli 2021 als algemene ramp erkend voor 62 gemeenten, waaronder Oud-Turnhout. Het besluit hierover werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2021.

Dit betekent dat voor schade, die werd geleden in Oud-Turnhout naar aanleiding van de regenval van 14 juli tot 16 juli 2021, een aanvraag tot tegemoetkoming kan worden ingediend bij het Vlaams Rampenfonds.

Schadevergoeding aanvragen

Je kan bij het Vlaams Rampenfonds een financiële tegemoetkoming aanvragen tot en met 31 maart 2022.

  • Je doet dit bij voorkeur digitaal via het het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Dit is de gemakkelijkste manier om een aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Dit biedt voor getroffenen de zekerheid dat hun aanvraag correct en volledig werd ingediend.

  • Indien je de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier wil indienen, dan kan je de aanvraagformulieren downloaden via deze website.
    De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of verzonden worden naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Meer info

Voor bijkomende vragen kan je terecht bij het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of 02 553 50 10 of op Vlaams Rampenfonds.

Datum van het bericht: maandag 10 januari 2022
Nieuwsoverzicht