Test- en quarantaineregels vanaf maandag 10 januari

zelftest (grote weergave)

Vanaf maandag 10 januari gelden in België nieuwe regels rond testen en quarantaine om de druk op de testcentra en de impact op de economie te beperken. Belangrijk is wel dat je steeds voorzichtig blijft. 

----------------------------------------

Verschil isolatie - quarantaine

Isolatie en quarantaine zijn niet hetzelfde:

   • In quarantaine moet je als er een vermoeden is dat je drager bent van het coronavirus. Je mag dan enkel naar de apotheek, dokter of supermarkt, mét een mondmasker.
   • Als je positief test op het coronavirus, moet je in isolatie. Dan mag je niet naar buiten. 

Wie minder dan 180 dagen geleden een positieve test heeft afgelegd (en dus een herstelbewijs heeft), is sowieso vrijgesteld van test en quarantaine na een hoogrisicocontact, zolang hij of zij geen symptomen heeft.

----------------------------------------
Bekijk hieronder wanneer je nu precies getest moet worden en hoelang de quarantaine- of isolatieperiode is:
     1. Je had een hoogrisicocontact
     2. Je vertoont symptomen van Covid-19
     3. Je gaat op reis of komt terug uit het buitenland
     4. Test- en quarantaineregels op school

1. Je had een hoogrisicocontact

... en je bent gevaccineerd

   • Is het minder dan 5 maanden geleden dat je je laatste vaccin kreeg of kreeg je al je boosterprik?
    • Dan moet je je niet laten testen of in quarantaine.
   • Is het langer dan 5 maanden geleden dat je je laatste vaccin kreeg en kreeg je (nog) geen booster?
    • Dan moet je 10 dagen in quarantaine.
    • Je kan de quarantaine al na dag 4 verlaten als je tot en met dag 10 elke dag een negatieve zelftest aflegt.
    • Een PCR-test laten afnemen is niet nodig.

... en je bent niet gevaccineerd

   • Dan moet je 10 dagen in quarantaine.
   • Je kan de quarantaine al na dag 7 verlaten als je tot en met dag 10 elke dag een negatieve zelftest aflegt.
   • Een PCR-test laten afnemen is niet nodig.

Kinderen tussen 12 en 17 jaar die hun twee prikken hebben gekregen, worden sowieso als volledig gevaccineerd beschouwd en moeten niet in quarantaine na een hoogrisicocontact, óók als de tweede prik langer dan vijf maanden geleden is. Dat komt omdat zij nog niet in aanmerking komen voor een boosterprik.

-> Klik hier voor het stappenplan: stappenplan testen hoogrisicocontact
 

2. Heb je symptomen?

   • Ga in quarantaine en vul de zelfevaluatietool in. Als het aangeraden is om een test te doen, krijg je een code. Zo moet je je huisarts niet belasten met vragen over een testcode.
   • Is je test positief, dan ga je minstens 7 dagen in isolatie. Je verlaat de isolatie pas als je klachten weg zijn. Een tweede PCR-test is niet nodig.
   • Is je test negatief, dan mag je uit quarantaine.

Deed je een zelftest en is die positief?

   • Ga meteen in isolatie en vraag een code voor een PCR-test aan via het contactcenter: 02 214 19 19. Het is niet nodig om je huisarts te contacteren.
   • Is je PCR-test ook positief, dan ga je minstens 7 dagen in isolatie. Je verlaat de isolatie pas als je klachten weg zijn.
   • Is je PCR-test toch negatief, dan mag je uit isolatie.
-> Klik hier voor het stappenplan: stappenplan testen klachten
 

3. Ga je op reis of keer je terug uit het buitenland?

Kijk hier na wat je moet doen als je op reis wil gaan of terugkeert uit het buitenland.

-> Klik hier voor het stappenplan: stappenplan testen reizen
 

4. Hoe zijn de test- en quarantaineregels op school?

Mijn kind zit in het basisonderwijs (kleuter of lager) en er zijn besmettingen vastgesteld in de klas

   • Als er in de klas 4 of meer klasgenoten positief getest worden, dan moet heel de klas getest worden en 5 dagen in quarantaine.
   • Als er minder dan 4 klasgenoten positief zijn is een test of quarantaine niet nodig als je kind geen symptomen vertoont.

Mijn kind zit in het middelbaar onderwijs en er zijn besmettingen vastgesteld in de klas

   • Kreeg je kind al 2 coronaprikken (of later een booster), dan zijn een PCR-test en quarantaine niet nodig.
   • Kreeg je kind nog maar 1 prik, dan moet het 7 dagen in quarantaine. Je kind kan de quarantaine al na dag 4 verlaten als het tot en met dag 7 elke dag een negatieve zelftest aflegt doet.
   • Is je kind niet gevaccineerd, dan moet het 10 dagen in quarantaine. Je kind kan de quarantaine al na dag 7 verlaten als het tot en met dag 10 elke dag een negatieve zelftest aflegt.
 

Waar en hoe kan je je laten testen?

In het testcentrum Campus Blairon in Turnhout

 • voor een PCR-test
 • ALTIJD met testcode: aanvragen via testcovid.doclr.be
 • ALTIJD op afspraak

In het testcentrum Weelde Depot (hal links)

 • voor een PCR-test
 • ALTIJD met testcode
 • NIET op afspraak - elke werkdag (maandag tot vrijdag) van 16 tot 18 uur - gesloten op zaterdag en zondag

Bij de apotheek

 • voor een antigeentest of sneltest, niet voor een PCR-test
 • op www.apotheek.be vind je bij welke apotheek je hiervoor een afspraak kan maken
 

Toch nog vragen?

Heb je toch nog specifieke vragen over testen en quarantaine? Dan kan je contact opnemen met 0800 14 689.

Datum van het bericht: vrijdag 07 januari 2022
Nieuwsoverzicht