Voorwaardelijke Omgevingsvergunning OMV2021/0121 - Het bouwen van een eengezinswoning na het slopen van de bestaande woning - Wezelakkers 128 - afdeling 1 - sectie D - nr. 478 B

Datum van het bericht: vrijdag 01 oktober 2021
Nieuwsoverzicht