Weigering Omgevingsvergunning OMV2021/0093 - Het bouwen van een meergezinswoning met 10 woongelegenheden, ondergrondse parking en een carport met 5 autostaanplaatsen - Van der Bekenlaan, afdeling 2 - sectie F - nr. 636 B2 - 636 G2

Datum van het bericht: donderdag 12 augustus 2021
Nieuwsoverzicht