OMV2021/0054 - Het bouwen van een lokaal voor technische keuring - Schotelven 143, te 2370 Arendonk, afd. 2, sectie D, nr. 105/03A, 105T, 1224C en te 2360 Oud-Turnhout, afd. 3, sectie G, nr. 255B

Openbaar onderzoek van 01/04/2021 tot en met 30/04/2021

Datum van het bericht: vrijdag 26 maart 2021
Nieuwsoverzicht