Weigering Omgevingsvergunning OMV2020/0143 - Het bouwen van een meergezinswoning met 10 woongelegenheden, ondergrondse parking en een carport met 5 autostaanplaatsen - Van der Bekenlaan, afdeling 2, sectie F, nr. 636 B2 en 636 G2

Datum van het bericht: vrijdag 12 februari 2021
Nieuwsoverzicht