Omgevingsvergunning nr. OMV2020/0174 - Het regulariseren, verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, de afbraak van constructies en bestaande verhardingen - Rist 25, afd. 1, sectie C, nr. 1181 R

Datum van het bericht: dinsdag 15 december 2020
Nieuwsoverzicht