Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Maak een afspraak voor je langskomt in het gemeentehuis!

Bevraging Oud-Turnhoutse verenigingen

verenigingsleven (grote weergave)

De coronacrisis treft iedereen in Oud-Turnhout. Niet alleen onze inwoners en ondernemingen, maar zeker ook onze verenigingen zien zich de afgelopen maanden geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus.

Er is evenwel hoop. Geleidelijk aan worden de maatregelen versoepeld. Om de heropstart te ondersteunen en verzekeren, buigt een werkgroep (bestaande uit de bevoegde schepenen, vrijetijdsdiensten en een delegatie van de adviesraden) zich de komende weken over een steunplan corona.

Door onze inwoners en verenigingen werden de voorbije maanden al verschillende spontane acties en initiatieven opgezet om elkaar te helpen. De solidariteit was enorm. Wij willen weten welke ideeën er nog leven en de meest waardevolle tot uitvoering brengen, samen met jou en jouw vereniging.

Welke steun heeft jouw vereniging nodig?

Sinds begin juni weten we ook dat we als gemeente kunnen rekenen op een stevige financiële stimulans voor de sectoren jeugd, cultuur en sport via het noodfonds dat de Vlaamse Regering daarvoor in het leven riep. Ook over de manier waarop we deze middelen het best inzetten om onze verenigingen optimaal te ondersteunen, zal de werkgroep de komende weken een voorstel formuleren.

Maar eerst moeten we een beeld krijgen van de gevolgen die de verenigingen ondervinden van de coronacrisis. Deze vragenlijst peilt in de eerste plaats naar de manier waarop de gevolgen van de coronacrisis zich bij onze verenigingen laten voelen.

En tegelijkertijd peilen we ook naar mogelijke oplossingen of maatregelen bij het garanderen van de heropstart, later dit jaar.

Want samen kunnen we veel meer dan alleen. Alvast hartelijk bedankt voor jullie medewerking.

Vragenlijst

www.oud-turnhout.be/bevraging-verenigingen

Datum van het bericht: vrijdag 19 juni 2020
Nieuwsoverzicht