Aangepaste gemeentelijke dienstverlening minstens tot en met 19 april als maatregel tegen verspreiding van het coronavirus

Naar aanleiding van de richtlijnen van de federale regering in het kader van het coronavirus Covid-19, neemt het gemeentebestuur van Oud-Turnhout een aantal maatregelen.

Waar kan je terecht?

Tot en met 19 april sluiten wij de deuren van onze gebouwen om de kans op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te verkleinen. De dienstverlening blijft verzekerd en onze personeelsleden blijven aan het werk.

  • Volgende gemeentelijke gebouwen zijn gesloten en alle activiteiten worden geannuleerd: gemeentehuis, bibliotheek, OC De Djoelen, GC De Heischuur, Kunst- en Erfgoedcentrum Hofke van Chantraine, Jeugdcentrum Zweepes Ven, sportpark De Hoogt, Lokaal Dienstencentrum Eigenaard.
  • Het recyclagepark is gesloten tot nader bericht.

  • De afvalophalingen blijven doorgaan zoals gepland.
 

Graag verwijzen wij je in eerste instantie door naar:

1. Digitale dienstverlening: www.oud-turnhout.be

 
1. Digitaal loket: www.oud-turnhout.be/digitaalloket 
 
2. Toepassing 'mijn dossier' van federale overheid: www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier 
 

2. Contact via e-mail

  Dienst Burgerzaken: burgerzaken@oud-turnhout.be
  Dienst Ruimtelijke Ordening: ruimtelijkeordening@oud-turnhout.be
  Sociale Dienst / OCMW: socialedienst@oud-turnhout.be
  Voor alle andere vragen: info@oud-turnhout.be
 

3. Telefonisch contact met de diensten

  Dienst Burgerzaken: 014 46 22 21
  Dienst Ruimtelijke Ordening: 014 46 22 63
  Sociale Dienst / OCMW: 014 46 22 66
  Voor alle andere vragen: 014 46 22 11
     
Als na telefonisch contact of contact per e-mail blijkt dat je toch dient langs te komen op een bepaalde dienst, zal
hiervoor een afspraak gemaakt worden. We vragen om verplaatsingen naar onze diensten tot een minimum
te beperken, enkel wanneer het strikt noodzakelijk is.
 
Datum van het bericht: vrijdag 13 maart 2020
Nieuwsoverzicht