Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Belangrijke info

Storm en rukwinden tussen 9 en 15 maart 2019 erkend als ramp

stormschade.JPG (grote weergave)

De Vlaamse Regering heeft de storm en rukwinden van 9 tot en met 15 maart 2019 als algemene ramp erkend voor 85 gemeenten, waaronder Oud-Turnhout. Het besluit hierover werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2019.

Leed jij schade die niet gedekt was door de woningverzekering door deze rukwinden? Dan kan je bij het Vlaams Rampenfonds een financiële tegemoetkoming aanvragen tot en met 31 maart 2020.

Welke schade komt wel en welke niet in aanmerking voor het Rampenfonds?

Wie schade heeft geleden aan goederen die gedekt zijn door de woningverzekering, moet zijn verzekeraar contacteren i.v.m. een vergoeding. In iedere woningverzekering (brand en eenvoudige risico’s) is de dekking tegen natuurrampen verplicht opgenomen. Deze verzekering geldt ook voor schade aangericht door storm- en rukwinden.  Het Vlaams Rampenfonds komt dus niét tussen voor verzekerbare schade in het kader van deze dekking.

Het Vlaams Rampenfonds komt wél tussen voor:

  • Goederen die geen eenvoudig risico vormen
  • Goederen die van verzekeringsdekking uitgesloten zijn (o.a. niet-binnengehaalde oogsten, levende veestapel buiten het gebouw, bodem, teelten, bosaanplantingen)
  • Voertuigen die niet beschermd staan in een garage of onder een carport
  • Goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (personen afhankelijk van een leefloon of een gelijkwaardige uitkering)
  • Openbare domeingoederen

Bekijk hier het volledige overzicht.

Hoe aanvraag financiële tegemoetkoming indienen?

Je kan bij het Vlaams Rampenfonds een financiële tegemoetkoming aanvragen tot en met 31 maart 2020. Je doet dit bij voorkeur digitaal via het e-loket van het Vlaams Rampenfonds. Dit biedt voor getroffenen de zekerheid dat hun aanvraag correct en volledig werd ingediend.

Meer info

Voor bijkomende vragen kan je terecht bij het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of 02 553 50 10 of op Vlaams Rampenfonds.

 
Datum van het bericht: donderdag 09 januari 2020
Nieuwsoverzicht