Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Belangrijke info

Aanpassing afvaltarieven vanaf 2020

recycle (grote weergave)

De tarieven voor de afvalophaling aan huis en het recyclagepark bleven jaren ongewijzigd. De kost van het recyclagepark werd echter voor 75% gedragen door de gemeente en slechts voor 25% door de gebruiker. Bovendien waren de prijzen op het recyclagepark laag in vergelijking met naburige gemeenten, wat zorgde voor afvaltoerisme ondanks de identiteitscontrole.

Het bestuur werd daarom genoodzaakt om de tarieven in verband met afval grondig aan te passen. Met deze nieuwe tarieven is het recyclagepark nog steeds niet kostendekkend. Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe tarieven.

Recyclagepark

Aanleveren

handgedragen

met personenwagen

aanhangwagen zonder oplooprem

aanhangwagen met oplooprem

minimale aanlevering

 3 EUR

6 EUR

12 EUR

18 EUR

3 EUR

Grof vuil

6 EUR per stuk

Asbest

  • eerste aanlevering van 200 kg: gratis
  • volgende aanlevering: 0,2 EUR/kg
  • maximaal 500 kg per jaar

Gratis

Autobanden, metalen, papier/karton, textiel, wit- en bruingoed, hol glas, PMD (in blauwe zak), KGA

Snoeiafval

Als inwoner mag je 4 keer per jaar gratis snoeiafval aanleveren als je een 4-beurtenkaart bezit. Dergelijke kaart per adres kan je jaarlijks afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis.

Grof huisvuil

Grof huisvuil wordt 6 keer per jaar aan huis opgehaald, na aanmelding via de website of onthaal.

De aangeleverde stukken moeten voorzien zijn van een sticker, die aangekocht kunnen worden in het gemeentehuis. Een sticker kost 6 EUR/stuk.

Diftar

Ook hier zijn enkele prijsstijgingen toegepast. In Oud-Turnhout is het Diftarsysteem voor 76% kostendekkend. De overige kost wordt gedragen door de gemeente.

Maandelijkse contantbelasting van 4 EUR/maand (vast belastingbedrag) is verschuldigd voor:

  • de gescheiden ophaling aan huis van afvalfracties, zoals huisvuil, gft, papier en karton, grof vuil, en de verwerking en de recyclage daarvan
  • de toegang tot het recyclagepark en de verwerking van verschillende niet-betalende fracties ontvangen op het recyclagepark
  • de algemene reinheid van de gemeente Oud-Turnhout
  • vermeerderd met 0,24 EUR per kilogram aangeboden huisvuil

Huur van een GFT-container is 1 EUR/maand

  • vermeerderd met 0,10 EUR per kilogram aangeboden GFT

Contantbelasting per volume (voor de ondergrondse containers):

  • 0,90 EUR per aanbieding van huisvuil in de vulsluis van 30 liter
  • 1,80 EUR per aanbieding van huisvuil in de vulsluis van 60 liter

Info

Datum van het bericht: donderdag 09 januari 2020
Nieuwsoverzicht