Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Maak een afspraak voor je langskomt in het gemeentehuis!

Akten van burgerlijke stand opgemaakt sinds 31/03/2019 digitaal beschikbaar

mijn_dossier (grote weergave)

Voortaan worden de akten van de burgerlijke stand enkel nog digitaal aangemaakt en opgeslagen in een centrale databank, de ‘Databank Akten Burgerlijke Stand (DABS) genaamd.

Digitale akten burgerlijke stand

Voor zowel de burger als voor de gemeente betekent dit een modernisering en vereenvoudiging. De akten van de burgerlijke stand die opgemaakt zijn sinds 31 maart 2019 (= de lanceringsdatum van de DABS), zijn immers steeds beschikbaar in de toepassing 'Mijn Dossier'.

Met je identiteitskaart kan je toegang krijgen tot de akten via het elektronische loket van 'Mijn Dossier' op https://mijndossier.rrn.fgov.be. De authenticatie bij de aflevering gebeurt steeds in de vorm van een elektronische zegel. 

Voor de akten die vóór 31 maart 2019 opgesteld werden, kan je terecht bij de gemeente van je woonplaats.

‘Mijn Dossier’

Op https://mijndossier.rrn.fgov.be kan je heel wat attesten raadplegen en downloaden.

Meer info vind je op:

Datum van het bericht: woensdag 08 januari 2020
Nieuwsoverzicht