Vernieuwing E34 tussen Oud-Turnhout en de grens

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat verder met de structurele onderhoudswerken op de E34.  Dit jaar worden twee zones vernieuwd: ter hoogte van het op-en afrittencomplex 25 in Oud-Turnhout en in de zone vanaf het kanaal Dessel-Schoten tot aan de Nederlandse grens (grondgebied Mol-Postel). De werken op de E34 maken deel uit van een meerjarenproject waarbij AWV op termijn het hele wegdek van Ranst tot de Nederlandse grens (48 kilometer) in beide richtingen zal vernieuwen.
 

       

 

Voorbereidingen van 12 juli tot begin augustus

In de eerste maand van de werken worden de nodige voorbereidingen getroffen, zoals de plaatselijke aanleg van doorsteken in de middenberm, pechhavens en tijdelijke markeringen. Tijdens deze voorbereidingen rijdt het verkeer richting Nederland op versmalde rijstroken, tegen 70 km/uur. Het verkeer richting Antwerpen ondervindt hier nog geen hinder van en ook de op- en afritten blijven open.

Grote werken: van beton naar asfalt vanaf 12 augustus

Vanaf 12 augustus starten de grote werken, waarbij AWV eerst de rijstroken richting Antwerpen aanpakt (tot midden september) en vervolgens de rijstroken richting Nederland (tweede helft september tot begin november). De E34 blijft altijd open in beide richtingen, uitgezonderd tijdens één weekend op het einde van de werken, wanneer de toplaag asfalt richting Antwerpen wordt aangebracht. Het verkeer rijdt tijdens de werken in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op één zijde van de snelweg. Autoverkeer wordt telkens via een doorsteek in de middenberm naar de andere kant geloodst. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur.

 

       

Op- en afrittencomplex 25 Oud-Turnhout gedeeltelijk afgesloten

De op- en afritten in Oud-Turnhout (nr.25) liggen midden in onze werfzone. Aan de kant van de snelweg waar gewerkt wordt, zullen de op- en afrit daarom tijdelijk afgesloten zijn.
Het verkeer volgt een omleiding via de naastliggende op- en afritten:

  • Verkeer komende van Turhout, Oud-Turnhout en Baarle rijdt van en naar de snelweg via de N19 en op- en afrit 24 Turnhout-centrum
  • Verkeer komende van Retie, Dessel en Mol rijdt van en naar de snelweg via de N118 en op- en afrit 26 Retie
  • Zone Arendonk industrie is bereikbaar via op- en afrit 26 Retie en N118

Ook de snelwegparking in Postel richting Antwerpen is vanaf begin augustus tot einde werken afgesloten. De parking richting Nederland wordt ook tijdelijk afgesloten vanaf half september. 

       

Rijrichting Antwerpen 1 weekend afgesloten in november

In het laatste weekend van de werken, wanneer we de definitieve asfaltlaag aanbrengen op de rijstroken naar Antwerpen, is deze zijde van de snelweg volledig afgesloten samen met de op- en afrit 25 en 26. Het verkeer richting Antwerpen verlaat de snelweg in Eersel (afrit 30) en volgt de calamiteitenroute (via de N284, N139, N18, R13 en N19) naar oprit 24 Turnhout. Het verkeer richting Nederland kan tijdens dit weekend gewoon via de E34 rijden.

Geluidshinder bij opbraak beton

Opgelet: het opbreken van de bestaande betonverharding kan nogal wat lawaai veroorzaken. Bewoners die in de directe omgeving van de snelweg wonen, kunnen geluidshinder ondervinden van deze werken.

Laatste schakel: grondonderzoek tussen Oud-Turnhout en kanaal Dessel-Schoten vanaf eind juni

In de zone tussen Oud-Turnhout en het kanaal Dessel-Schoten is eerst verder onderzoek nodig naar de ondergrond vooraleer daar een structurele vernieuwing kan worden uitgevoerd. De snelweg rust daar namelijk op zeer vochtige veengrond en een duurzame heraanleg vergt op deze plaats mogelijk een andere aanpak dan gewoonlijk. Tijdens het onderzoek worden onder meer stalen genomen om een beter zicht te krijgen op de staat van de ondergrond. Op die manier kunnen we de vernieuwingswerken op dit deel van de snelweg grondig voorbereiden. 

De testen en proeven zullen op verschillende momenten in de loop van 2019 uitgevoerd worden vanaf eind juni. Dit heeft over het algemeen weinig impact op het verkeer. Deze boringen gebeuren buiten de rijbaan. Met mobiele signalisatie waarschuwen we bestuurders op de snelweg dat er werken in de zijberm zijn. 

Blijf op de hoogte

Meer informatie over de werken vind je op www.wegenenverkeer.be/werkenE34. Contact opnemen met het Agentschap Wegen en Verkeer kan via www.wegenenverkeer.be/contactformulier.

Datum van het bericht: donderdag 20 juni 2019
Nieuwsoverzicht