DE HOOGT: straat en parkings afgesloten wegens omgevingswerken van 24/06 t/m 12/07/2019

De Hoogt (grote weergave)

Op maandag 3 juni zijn de omgevingswerken in sportpark De Hoogt gestart. Deze werken omvatten de aanleg rondom de nieuwe sporthal, de aanleg van parking 1 (= nieuwe parking), het herasfalteren van parking 2 (= bestaande parking) en de realisatie van een kiss-and-ride-zone voor de sporthal.

Om deze werken uit te voeren, gelden volgende (verkeers)maatregelen:

  • tot en met 27 september: afsluiten parking 1
  • van 24 juni tot en met 12 juli: afsluiten parkings 1 en 2 + de rijbaan in De Hoogt.
    De Hoogt wordt afgesloten voor het verkeer (zie plan). Een omleiding wordt voorzien via Steenweg op Oosthoven en Kleine Vondelweg. De politie voert geregeld de nodige controles uit.

Uitgezonderd

  • Bewoners, aannemers, leveranciers, hulpdiensten, huisvuilophaling en post­diensten mogen De Hoogt inrijden vanuit de Albert Sohiestraat.
  • Fietsers mogen De Hoogt inrijden, maar enkel vanuit de Albert Sohiestraat. Het zal niet mogelijk zijn om per fiets de Steenweg op Oosthoven te bereiken via De Hoogt.

Een omleiding wordt voorzien via Steenweg op Oosthoven en Kleine Vondelweg. Parkeren is mogelijk op parking 3 in de Albert Sohiestraat, aan de Sint-Bavokerk, aan de bibliotheek in de Sint-Bavostraat en in de Beyntellus.

Het is verboden om De Hoogt in te rijden om kinderen af te zetten aan de sportaccomodaties. Gelieve hiervoor te parkeren in de Albert Sohiestraat en het nieuw aangelegde voetpad te gebruiken.

Na de werken wordt De Hoogt opnieuw enkele rijrichting.

Zie bijlage.

Info

Dienst mobiliteit - 014 46 22 60 - mobiliteit@oud-turnhout.be

Datum van het bericht: woensdag 19 juni 2019
Nieuwsoverzicht