STEENWEG OP MOL 101 - 13482-F-1016B2, 1016Y: het bouwen van 3 eengezinswoningen en 12 meergezinswoningen

Aanvrager: Dirk Josephina K Schoenmaekers, Bisschopslaan 16 te 2340 Beerse.

Openbaar onderzoek: van 28/03/2019 tot en met 26/04/2019.

Datum van het bericht: woensdag 27 maart 2019
Nieuwsoverzicht