STEENWEG OP TURNHOUT, DORP, STEENWEG OP MOL: werken van Fluvius vanaf 24/06

Sleufwerken (grote weergave)

Om de continuïteit en de kwaliteit van de energiebevoorrading te kunnen garanderen, vernieuwt Fluvius het aardgas- en het elektriciteitsnet langs delen van Steenweg op Turnhout, Dorp en Steenweg op Mol. Er wordt gewerkt van de Tramwissel tot aan OC De Djoelen.

Het spreekt voor zich dat deze werken voor hinder zullen zorgen. Bij 'downloads' vind je meer gedetailleerde informatie over de werken:

 1. Aanleiding van de werken
 2. Wat zijn de werken?
 3. Hoe voert Fluvius deze werken uit?
 4. Fasering + toelichting signalisatieplannen

Welke werken worden uitgevoerd?

 • van 24 juni tot 12 juli (deel 1)
  • vernieuwen van de gasleiding over 840 m
  • vernieuwen van de middenspanningsleiding (elektriciteit) over 750 m
 • deel 2 (na bouwverlof)
  • overkoppelen van de huisaansluitingen van de oude naar de nieuwe leiding (gas)
  • eventueel vernieuwen van de huisaansluiting tot aan de meter, naargelang de toestand

Deel 1 van de werken

Fluvius streeft volgende timing na, onder voorbehoud van weersomstandigheden en onbekende factoren.

Fase Locatie Sleufwerken Herbestrating
1 Roskamstraat tot aan Steenweg op Oosthoven 24 en 25 juni 26 juni
2 A Tramwissel tot aan Roskamstraat 27 juni 28 juni
2 B Steenweg op Oosthoven tot aan Kerkstraat 28 juni 1 juli
3 Kerkstraat tot aan OC De Djoelen 1 tot en met 5 juli tot 8 juli
4 Hoek Steenweg op Oosthoven en Steenweg op Turnhout 8 tot en met 12 juli tot 12 juli

De vernieuwing van de leidingen (met sleufwerken) zorgt voor de grootste hinder. Het fietspad, een deel van het voetpad en de parking van de blauwe zone worden ingenomen als werfzone. Langs de huizen blijft een beperkte zone vrij voor de voetgangers. 

Verkeershinder

FASE 1 - van de Roskamstraat tot aan de Steenweg op Turnhout ter hoogte van het kruispunt met de Steenweg op Oosthoven

 • Het gemotoriseerd verkeer in de richting van Turnhout wordt omgeleid rond de Aldi-site via de Roskamstraat.
 • Het fietsverkeer moet geen omleiding volgen. In de richting van Turnhout kunnen de fietsers de werken passeren over de vrij gemaakte rijbaan.

FASE 2A - van de Tramwissel tot aan de Roskamstraat

 • Geen omleiding voor het gemotoriseerd verkeer op de N18.
 • De Tramwissel wordt volledig afgesloten ter hoogte van de N18, maar ontsluiting is mogelijk via Nadorst.
 • Het fietsverkeer wijkt uit naar de overkant van de N18 met oversteekplaatsen aan de Roskamstraat en de Tramwissel. Er wordt daar tijdelijk een dubbelrichtingsfietspad gecreëerd.

FASE 2B - van de Steenweg op Oosthoven tot aan de Kerkstraat

 • Geen omleiding voor het gemotoriseerd verkeer op de N18.
 • De Kerkstraat wordt volledig afgesloten en het verkeer wordt omgeleid via Brouwerstraat, Grote Vondelweg en Steenweg op Oosthoven.
 • Het fietsverkeer wijkt uit naar de overkant van de N18 met oversteekplaatsen aan de Kerkstraat en de Tramwissel. Er wordt daar tijdelijk een dubbelrichtingsfietspad gecreëerd.

FASE 3 - van de Kerkstraat tot aan OC De Djoelen

 • Geen omleiding voor het gemotoriseerd verkeer op de N18.
 • De Van der Bekenlaan ter hoogte van de N18 wordt volledig afgesloten en het verkeer wordt omgeleid via de Kerkstraat.
 • Het fietsverkeer wijkt uit naar de overkant van de N18 met oversteekplaatsen aan OC De Djoelen (hier wordt tijdelijk een beveiligde oversteekplaats gecreëerd) en de Kerkstraat.

FASE 4 - op de hoek van de Steenweg op Oosthoven en de Steenweg op Turnhout

 • De Steenweg op Oosthoven ter hoogte van de N18 wordt één dag volledig afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer komende van Oosthoven. Dit verkeer wordt die dag plaatselijk omgeleid via de Roskamstraat (deze straat wordt die dag opengesteld in één richting -> vooropgestelde timing = 8 juli). De andere dagen kan het verkeer weg langs de Steenweg op Oosthoven. 
 • Het doorgaand gemotoriseerd verkeer richting Oosthoven wordt de ganse fase omgeleid via de Ring van Turnhout (R13) en N12.
Tijdens de werken worden er extra maatregelen genomen ter hoogte van de ventwegen om het tweerichtingsfietsverkeer zo veilig mogelijk te laten lopen.

Deel 2 van de werken

 • Van 15 juli tot 18 augustus zijn er geen werken.
 • Van 20 tot 30 augustus worden de nieuwe leidingen in dienst gebracht. Plaatselijk worden er koppelputten gemaakt met hinder voor maximum enkele dagen. Er wordt gewerkt met meerdere putten tegelijkertijd zodat alles sneller verloopt. Er zijn geen stroomonderbrekingen gepland.
 • Vanaf 1 september worden de overkoppelingen per huis uitgevoerd. Deze zijn enkel nodig voor de gasaansluitingen. Fluvius contacteert individueel de betrokken bewoners en verwacht een doorlooptijd van 2 maanden. Er is dan louter lokale hinder.
 • Nadat alle huizen overgekoppeld zijn, moeten de oude leidingen nog buiten dienst gebracht worden. Hiervoor worden opnieuw plaatselijk koppelputten gemaakt met mogelijk hinder voor maximum enkele dagen.

Info

 • over de werken: Fluvius regio Kempen - 078 35 35 34 - referentienummer 287002
 • over de mobiliteit: dienst mobiliteit - 014 46 22 60 - mobiliteit@oud-turnhout.be
Datum van het bericht: dinsdag 18 juni 2019
Nieuwsoverzicht