STEENWEG OP TURNHOUT, DORP, STEENWEG OP MOL: werken van Fluvius

Overkoppeling-werfput_1.jpg (grote weergave)

Om de continuïteit en de kwaliteit van de energiebevoorrading te kunnen garanderen, vernieuwt Fluvius het aardgas- en het elektriciteitsnet langs delen van Steenweg op Turnhout, Dorp en Steenweg op Mol. Er wordt gewerkt van de Tramwissel tot aan OC De Djoelen.

Volgende werken zijn al uitgevoerd: de vernieuwing van de gasleiding, de vernieuwing van de middenspanningsleiding en de indienststelling van de nieuwe gasleiding.

Volgende fase van de werken

  • Vanaf 9 september worden de individuele gasaansluitingen per woning overgekoppeld op de nieuwe gasleiding. Fluvius contacteert individueel de betrokken bewoners en verwacht een doorlooptijd van 2 maanden. Er is dan telkens lokale hinder.
    De parkeervakken en voetpaden worden plaatselijk opengebroken om de oude aansluitingen af te koppelen en de nieuwe aansluitingen te maken. Dit alles gebeurt aan de kant van de blauwe zone. Er wordt in fases gewerkt. Wanneer welke zone aan bod komt, is afhankelijk van de beschikbaarheid van de bewoners. Zij moeten immers aanwezig zijn om de aansluiting ook binnen in orde te brengen. 
    Het parkeerverbod wordt telkens geplaatst in functie van de werken. De doorgang voor fietsers en voetgangers blijft steeds gevrijwaard. Dagelijks wordt na het beëindigen van de werken het voetpad terug hersteld.
  • Nadat alle huizen overgekoppeld zijn, moeten de oude leidingen nog buiten dienst gebracht worden. Hiervoor worden opnieuw plaatselijk koppelputten gemaakt met mogelijk hinder voor maximum enkele dagen.

Info

  • over de werken: Fluvius regio Kempen - 078 35 35 34 - referentienummer 287002
  • over de mobiliteit: dienst mobiliteit - 014 46 22 60 - mobiliteit@oud-turnhout.be
Datum van het bericht: dinsdag 18 juni 2019
Nieuwsoverzicht