STEENWEG OP TURNHOUT, DORP, STEENWEG OP MOL: werken van Fluvius

Sleufwerken (grote weergave)

Om de continuïteit en de kwaliteit van de energiebevoorrading te kunnen garanderen, vernieuwt Fluvius het aardgas- en het elektriciteitsnet langs delen van Steenweg op Turnhout, Dorp en Steenweg op Mol. Er wordt gewerkt van de Tramwissel tot aan OC De Djoelen.

Het spreekt voor zich dat deze werken voor hinder zullen zorgen. Bij 'downloads' vind je meer gedetailleerde informatie over de werken:

 1. Aanleiding van de werken
 2. Wat zijn de werken?
 3. Hoe voert Fluvius deze werken uit?
 4. Fasering + toelichting signalisatieplannen

Welke werken worden uitgevoerd?

 • deel 1
  • vernieuwen van de gasleiding over 840 m
  • vernieuwen van de middenspanningsleiding (elektriciteit) over 750 m
 • deel 2 (vanaf 19 augustus)
  • overkoppelen van de huisaansluitingen van de oude naar de nieuwe leiding (gas)
  • eventueel vernieuwen van de huisaansluiting tot aan de meter, naargelang de toestand

Deel 2 van de werken

 • Van 19 tot 28 augustus worden de nieuwe leidingen in dienst gebracht. Plaatselijk worden er koppelputten gemaakt met hinder voor maximum enkele dagen. Er wordt gewerkt met meerdere putten tegelijkertijd zodat alles sneller verloopt. Er zijn geen stroomonderbrekingen gepland.
 • Vanaf 1 september worden de overkoppelingen per huis uitgevoerd. Deze zijn enkel nodig voor de gasaansluitingen. Fluvius contacteert individueel de betrokken bewoners en verwacht een doorlooptijd van 2 maanden. Er is dan louter lokale hinder.
 • Nadat alle huizen overgekoppeld zijn, moeten de oude leidingen nog buiten dienst gebracht worden. Hiervoor worden opnieuw plaatselijk koppelputten gemaakt met mogelijk hinder voor maximum enkele dagen.

Info

 • over de werken: Fluvius regio Kempen - 078 35 35 34 - referentienummer 287002
 • over de mobiliteit: dienst mobiliteit - 014 46 22 60 - mobiliteit@oud-turnhout.be
Datum van het bericht: dinsdag 18 juni 2019
Nieuwsoverzicht