Omgevingsvergunning Lage Mierdse Weg 50 - 1-E-132 P, 1-E-132 R: het exploiteren van een pluimveebedrijf

Door NV Pollo, gevestigd Steenweg op Hoogstraten 141 te 2330 Merksplas, werd een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (Vlarem).

Kort omschreven gaat het over het exploiteren van een pluimveebedrijf gelegen te 2360 Oud-Turnhout, Lage Mierdse Weg 50 op de kadastrale percelen 1-E-132 P, 1-E-132 R.

Het Ministerieel Besluit houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit OMGP-2017-0225/VVAL van de deputatie van de provincie Antwerpen van 5 juli 2018 houdende het weigeren van de vergunning aan de NV Pollo, Steenweg op Hoogstraten 141, 2330 Merksplas, voor het exploiteren van een pluimveebedrijf, gelegen Lage Mierdse Weg 50, 2360 Oud-Turnhout werd genomen op 8 januari 2019.

De vergunning werd verleend voor volgende stedenbouwkundige handelingen: · het bouwen van drie nieuwe pluimveestallen en een loods · Het plaatsen van een stroomcabine · het aanleggen van twee nieuwe grindverhardingen.

De vergunning werd verleend voor het verder exploiteren en veranderen van een pluimveehouderij als volgt: · stallen met plaatsen voor 186 405 slachtkuikens (uitbreiding met 105 405 stuks) (9.3.1.c.2 – 9.3.1.d) · een transformator met een nominaal vermogen van 350 kVA (nieuw -12.2.1) · de opslag van 19,89 ton mazout (een tank van 2,55 ton, twee tanks van 4,25 ton en twee tanks van 4,42 ton) (uitbreiding met 4,08 ton – GHS02, categorie 3 – 17.3.2.1.1.1.b) · stookinstallaties met een gezamenlijk nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.815kW (1 x 924kW en 1x 891 kW) (uitbreiding met 939 kW - 43.1.2.b)· een grondwaterwinning op een diepte van 224 meter uit het zand van Berchem (HCOV 0254) met een maximaal opgepompt debiet van 55 m3/dag en 13.421 m3/jaar (uitbreiding met 7000 m³/jaar - 53.8.2);

 

De vergunning wordt geweigerd voor volgende onderdelen van de aanvraag: grondwaterwinning op een diepte van 224 m uit het Zand van Berchem (HCOV 0254) met een debiet van 79 m³ per jaar.

 

De beslissing ligt van 31 januari 2019 tot en met 1 maart 2019 ter inzage bij de dienst ruimte en omgeving, op volgend adres: Dorp 31, 2360 Oud-Turnhout.

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel.

Datum van het bericht: woensdag 30 januari 2019
Nieuwsoverzicht