Maatregelen tegen Afrikaanse varkenspest

Sinds er half september wilde everzwijnen met de Afrikaanse varkenspest ontdekt werden in de provincie Luxemburg, heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) maatregelen genomen om de verspreiding tegen te gaan. Er zijn nog geen gevallen van de ziekte vastgesteld bij gedomesticeerde varkens. Ze vormt ook geen gevaar voor de mens.

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een zeer besmettelijke virale ziekte die varkens en everzwijnen treft. Deze ziekte is aanwezig in Oost-Europa en is opgedoken in België bij wilde fauna in september 2018 bij wilde everzwijnen.

Hoe wordt de ziekte overgedragen?

AVP kan worden overgedragen door:

  • contact met besmette varkens of everzwijnen
  • vlees/vleeswaren van besmette dieren
  • besmette voorwerpen zoals schoenen, kledij, voertuigen, materiaal
  • personen die in contact gekomen zijn met besmette dieren of die in getroffen gebieden geweest zijn

Het virus blijft lang besmettelijk op kadavers van dieren, in het milieu en in vlees/vleeswaren van besmette dieren. AVP is niet overdraagbaar op de mens. Er is dus geen enkel risico voor de volksgezondheid.

Maatregelen

Als gewone burger (zie folder bij downloads) kan je helpen om een verspreiding van het virus te voorkomen met deze voorzorgsmaatregelen:

  • Breng geen levensmiddelen (vlees/vleeswaren) mee uit de getroffen gebieden (zie lijst FAVV).
  • Voeder geen keukenafval aan varkens en everzwijnen.
  • Werp alle maaltijdresten in gesloten vuilnisbakken.

Er zijn ook specifieke maatregelen uitgewerkt voor:

  • veehouders (zie folder bij downloads)
  • jagers (zie folder bij downloads)

AVP is een aangifteplichtige ziekte. Elke verdenking moet aan het FAVV gemeld worden. Deze verplichting geldt voor de veehouders, de dierenartsen en de laboratoria.

Info

www.afsca.be/avp/

www.natuurenbos.be/afrikaansevarkenspest

Datum van het bericht: donderdag 08 november 2018
Nieuwsoverzicht