Aanduiding watergevoelige openruimtegebieden (WORG)

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing.

Initiatiefnemer: Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst

Inzage: van 30/07/2018 tot en met 30/08/2018.

Datum van het bericht: woensdag 25 juli 2018
Nieuwsoverzicht