Maatregelen voor bestrijding van ziekte van Newcastle bij pluimvee

Het Voedselagentschap heeft noodmaatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle bij pluimvee in de hobbysector tegen te gaan.

 

Vanaf 1 september 2018 wordt met de inwerkingtreding van het Ministerieel besluit van 29 augustus 2018 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 24 juli 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de ziekte van Newcastle, het mogelijk voor hobbykwekers om, onder strikte voorwaarden, met hun dieren deel te nemen aan tentoonstellingen en andere niet-commerciële verzamelingen. Deze toelating wordt enkel gegeven wanneer aan volgende strikte voorwaarden is voldaan. Op dit ogenblik is de verkoop van (hobby)pluimvee op commerciële verzamelingen zoals openbare markten uitsluitend toegestaan aan pluimveehandelaars die beschikken over een toelating van het FAVV. Het document met de te respecteren voorwaarden is beschikbaar op onze website: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/#Maatregelen

Belangrijk

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van eieren of vlees van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in. Er bestaat geen gevaar voor de volksgezondheid.

Meer info

De lokale controlediensten van het FAVV zijn terug te vinden op www.favv.be/lce/. Deze lokale diensten kunnen gecontacteerd worden in geval van vragen, onduidelijkheden of nood aan bijstand en ook om overtredingen door professionele verkopers te melden.

Het dossier van het FAVV over de ziekte van Newcastle kan geraadpleegd worden op www.favv.be/dierengezondheid/newcastle/

Datum van het bericht: maandag 02 juli 2018
Nieuwsoverzicht