OMV2021/0132 - Pannenfabriek 3, afd. 1, sectie C, nrs.34/5B, 34R4, 34S4, 2360 Oud-Turnhout en afd. 1, sectie C, nr. 25L, 2300 Turnhout - Het slopen van verhardingen en aanleggen van waterdoorlatende verharding

Openbaar onderzoek van 03/09/2021 tot en met 02/10/2021

Datum van het bericht: maandag 30 augustus 2021
Nieuwsoverzicht