Weigering Omgevingsmelding OMVM2021/0045 - Het uitvoeren van een bronbemaling - Herfstdreef 2 - afdeling 2 - sectie F - nr. 332 F10

Datum van het bericht: maandag 02 augustus 2021
Nieuwsoverzicht