OMV2021/0111 - Rhoode 61, afd. 3, sectie G, nr. 208 F en 208 G - Functiewijziging van een voormalige landbouwsite naar wonen en het regulariseren van een veranda

Openbaar onderzoek van 03/8/2021 tot en met 01/09/2021

Datum van het bericht: dinsdag 27 juli 2021
Nieuwsoverzicht