Weigering Omgevingsmelding OMVM2021/0009 - Het uitvoeren van een bronbemaling - Dode Dreef 61 - afdeling 1 - sectie C - nr. 238 L en 238 P

Datum van het bericht: donderdag 18 februari 2021
Nieuwsoverzicht