Voorwaardelijke Omgevingsvergunning OMV2020/0124 - Het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning naar een meergezinswoning met twee woonentiteiten - Heieinde 13, afdeling 1, sectie D, nr. 356 B en 356 D

Datum van het bericht: vrijdag 30 oktober 2020
Nieuwsoverzicht