Voorwaardelijke Omgevingsvergunning 093/0450 - Het verkavelen van 2 percelen voor het bekomen van 4 loten voor halfopen bebouwing - Neerstraat (106) afdeling 2, sectie F, nr. 269 N en 269 P

Datum van het bericht: donderdag 09 juli 2020
Nieuwsoverzicht