Coronavirus COVID-19: maatregelen minstens tot en met 19 april

De Nationale Veiligheidsraad besliste op vrijdag 27 maart om alle bestaande coronamaatregelen te verlengen tot en met zondag 19 april. Dat is een verlenging met twee weken. Mogelijk volgt nadien opnieuw een verlenging met twee weken, tot en met zondag 3 mei.

Aan de inhoud van de huidige maatregelen verandert er niets. De belangrijkste maatregelen op een rij:

 • Alleen niet-essentiële verplaatsingen mogen nog gemaakt worden. Het samenscholingsverbod blijft gelden.
 • De sluitingsmaatregelen voor alle winkels blijven gelden, inclusief de toegestane uitzonderingen. Ook de regels voor de supermarkten worden behouden.
 • De regels omtrent beweging in de buitenlucht (fietsen en wandelen) veranderen niet.
 • Voor het niet-naleven van de federale richtlijnen zijn politionele sancties mogelijk.

De maatregelen zijn erop gericht om de bevolking maximaal thuis te houden en zoveel mogelijk externe contacten te vermijden. Deze inspanningen zijn nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk. 

 

De maatregelen meer detail

1. Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zoveel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden:

 • Behalve om naar het werk te gaan;
 • Behalve voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen);
 • Lichaamsbeweging in de buitenlucht is toegestaan en zelfs aanbevolen. Dit kan met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en met een vriend. Uitstapjes met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen zijn toegestaan. Het is belangrijk om een redelijke afstand te bewaren.
 • Samenscholingen zijn niet toegestaan.

2. Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering.

 • Voor degenen voor wie deze organisatie niet mogelijk is, zal de social distancing strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het werk als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.
 • Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing-maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten.
 • Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

3. Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten, met uitzondering van voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels. 

 • Daarnaast zal de toegang tot supermarkten worden gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10 m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten).
 • Cafés moeten hun terrasmeubilair verplicht binnenzetten.
 • Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, met inachtneming van de instructies op het vlak van social distancing.
 • Kapperszaken moeten verplicht sluiten vanaf 25 maart.

4.Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd.

5. Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, worden tot en met 19 april verboden.

6. Markten in de open lucht worden gesloten. Voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

 

Informatie en FAQ's

Datum van het bericht: woensdag 18 maart 2020
Nieuwsoverzicht