Voorwaardelijke Omgevingsvergunning OMV2019/0170 - Het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning en een bijgebouw, Spreeuwendreef, afdeling 2, sectie F, nr. 1177 N10

Datum van het bericht: donderdag 27 februari 2020
Nieuwsoverzicht