Goedkeuring meerjarenplan 2020-2025

budget1-pag4 (grote weergave)

De gemeenteraad van Oud-Turnhout heeft op donderdag 19 december 2019 het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. In het meerjarenplan wordt de toekomstvisie van de gemeente vastgelegd en wordt beschreven welke acties het bestuur de komende jaren wil ondernemen. 

Burgemeester Bob Coppens (N-VA) licht toe: “Het plan is opgebouwd rond de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Deze bieden een unieke kapstok voor een kwalitatief, geïntegreerd, inclusief en ambitieus beleidsplan.”

Oud-Turnhout investeert deze legislatuur in mensen en zorgt ervoor dat iedereen eerlijke kansen krijgt. Liesbet Dierckx (Groen): “Centraal in onze beleidsdoelstellingen staan onze inwoners en alle doelgroepen. Zij vormen het uitgangspunt voor ons beleid. Het spreekt voor zich dat we ook voorzien in de nodige investeringen in infrastructuur en patrimonium.”

Enkele geplande investeringen

Sport is en blijft belangrijk voor het bestuur. De investering in de aanleg van een kunstgrasveld dient om een maximale bezetting te bekomen voor de buitensporters.

Vanuit Oosthoven leeft al jaren de vraag naar een heropwaardering van De Heischuur. Bob Coppens: “Met het inschrijven van een budget van 2,5 miljoen euro voor een nieuwbouw tonen we de ambitie om een nieuwe ontmoetingsruimte te creëren voor onze inwoners uit Oosthoven.”

Een bedrag van 4,5 miljoen euro wordt voorzien voor het onderhoud van de wegen zoals onder andere de Zandstraat, Steenweg op Sevendonk en Kleine Heerestraat. Bovendien zullen de voetpaden in het centrum heraangelegd worden wanneer het elektriciteitsnet vernieuwd wordt en de straatverlichting omgeschakeld wordt naar LED-verlichting.

Ook duurzaamheid blijft van belang voor het bestuur. Paul Paeleman (LB18) verduidelijkt: “Het gemeentelijk wagenpark is aan vernieuwing toe. Bij de noodzakelijke vervangingen voor zo’n 900.000 euro kiezen we telkens voor de meest duurzame optie.”

Met investeringen van meer dan 22 miljoen euro en het streven naar een financieel gezonde situatie van de gemeente, zal de aanvullende personenbelasting stijgen van 6% naar 7%. Hiermee blijft Oud-Turnhout nog steeds onder het Vlaams gemiddelde. De opcentiemen wijzigen niet en blijven beduidend lager dan de omliggende gemeenten.

Info

Burgemeester Bob Coppens - 0496 24 49 56 - bob.coppens@oud-turnhout.be

Datum van het bericht: vrijdag 20 december 2019
Nieuwsoverzicht