Dienstverlening op afspraak

Sluiten

Maak een afspraak voor je langskomt in het gemeentehuis!

Geen vuurwerk of wensballonnen toegelaten in Oud-Turnhout

Ik_knal_zonder_vuurwerk (grote weergave)

Vuurwerk is mooi, maar blijft gevaarlijk. Sinds vorig eindejaar is de wetgeving veranderd en is het overal verboden om vuurwerk af te steken en om wensballonnen op te laten.

Veranderde wetgeving

In het verleden was er voor het ontsteken van feestvuurwerk tijdens oudejaarsnacht geen voorafgaande vergunning van de burgemeester vereist. Op andere tijdstippen was dit wel noodzakelijk.

Sinds vorig eindejaar is de wetgeving echter veranderd. Het is nu overal verboden om vuurwerk af te steken en om wensballonnen op te laten. Een burgemeester kan een uitzondering toestaan, maar standaard is het niet toegelaten.

In Oud-Turnhout heeft de burgemeester beslist om nooit vergunningen te verlenen voor het ontsteken van feestvuurwerk, omwille van de algemene veiligheid en het dierenwelzijn.

Neem geen risico!

Heb je geen toestemming en steek je toch vuurwerk af? De ontsteker van het vuurwerk is hoofdelijk verantwoordelijk. Inbreuken kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve geldboete (GAS-boete) die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Vind je toch dat vuurwerk bij het eindejaar hoort? Ga dan naar een spektakelvuurwerk of lasershow in je buurt kijken. Maak er een leuk en vooral veilig eindejaar van!

Campagne HVZ Taxandria: "Ik knal zonder vuurwerk"

HVZ Taxandria roept met de eindejaarcampagne ‘Ik knal zonder vuurwerk’ op om tijdens de eindejaarsfeesten zélf geen vuurwerk af te steken.

Vuurwerk kan je niet alleen levensgevaarlijk verwonden, het kan ook brand veroorzaken. HVZ Taxandria adviseert om naar één van de vele geplande vuurwerkspektakels van een professionele vuurwerkafsteker te gaan kijken en zélf geen vuurwerk af te steken. 

Info

Politiepost Oud-Turnhout, hoek Dorp-Neerstraat - 014 46 22 88 - politie@oud-turnhout.be

Het volledige Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP) vind je op www.oud-turnhout.be/ugp.

Datum van het bericht: dinsdag 03 december 2019
Nieuwsoverzicht