STEENWEG OP SEVENDONK: proefopstelling voor 6 maanden

proefopstelling_Steenweg_op_Sevendonk (grote weergave)

Op de Steenweg op Sevendonk gelden twee snelheidsregimes: van het Dorp tot aan het kruispunt met de Zandstraat mag je 50 km/u rijden (bebouwde kom en zone 50), daarna geldt een maximumsnelheid van 70 km/u.

Uit metingen blijkt echter dat de snelheid op de Steenweg op Sevendonk dikwijls niet gerespecteerd wordt. Daarom werd een proefopstelling geplaatst ter hoogte van het kruispunt met de Zandstraat, daar waar 70km/u verandert naar 50km/u.

Deze proefopstelling maakt de verandering van 70km/u naar zone 50 visueel duidelijk. Wij hopen dat dit ertoe bijdraagt dat de juiste snelheid beter nageleefd wordt zodat het voor iedereen veiliger wordt.

Deze aangepaste verkeerssituatie werd gerealiseerd op donderdag 31/10/2019 en loopt 6 maanden. Nadien volgt een evaluatie in functie van een mogelijk definitieve aanpassing.

Info

Dienst mobiliteit - 014 46 22 60 - mobiliteit@oud-turnhout.be 

Datum van het bericht: maandag 04 november 2019
Nieuwsoverzicht